Tá tú anseo: Baile > Maidir Linne > Abhcóideacht

Abhcóideacht

Tá an Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí (NCA) curtha ar bun ag Rialtas na hÉireann le bheith ina pleadálaí cumhachtach thar ceann tomhaltóirí. Tugadh feidhm láidir abhcóideachta isteach agus is ionann sin agus dul chun cinn tábhachtach ó thaobh na cosanta/ionadaíochta do thomhaltóirí na hÉireann. Déanfaidh an NCA a dícheall le feidhm abhcóideachta chomhleanúnach a sheachadadh, a bheidh gréasánaithe go maith agus a bheidh faoi threoir taighde bheacht agus a bheidh tacaithe ag gníomhaíochtaí cuimsitheacha maidir le feasacht agus oideachas tomhaltóirí.

Ó thaobh ról an phléadálaí tomhaltóirí, is gá lámh a bheith ag an NCA i ngnóthaí tomhaltóirí ar go leor leibhéal. Cuirfear fócas láidir ar chaidrimh mhaith a bhunú le lucht déanta reachtaíochta, ranna rialtais agus comhlachtaí ábhartha, sa chás gur féidir le hionadaíocht ar son leasanna tomhaltóirí go luath sa phróiseas tionchar tábhachtach a imirt ar reachtaíocht agus thionscnaimh maidir le polasaithe poiblí de réir mar a thagann siad chun cinn. Bíonn an abhcóideacht tábhachtach ar an leibhéal áitiúil freisin, ionas go spreagfar daoine i bhfad is i ngar chun reachtaíocht nó treoirlínte ábhartha polasaithe a chur i ngníomh agus a chomhlíonadh.

Le bheith fíoréifeachtach, ba chóir go mbeadh próiseas débhealaigh i gceist leis an abhcóideacht agus teachtaireachtaí croílárnacha a eascraíonn as obair abhcóideachta á dtreorú ar ais isteach sa phróiseas inmheánach taighde agus forbartha polasaithe lena chinntiú go mbreithneofar dearcaí díchosúla gach páirtí leasmhar ábhartha i saol na dtomhaltóirí. Daingneofar creidiúnacht an NCA mar ghníomhaireacht reachtúil na hÉireann um chosaint tomhaltóirí trí taighde iontaofa agus diananailís a úsáid chun tacú lena gníomhaíochtaí abhcóideachta.