Tá tú anseo: Baile Maidir Linne Forfheidhmiú

Forfheidhmiú

Tá an Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí (NCA) freagrach as raon leathan reachtaíochta do thomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus cuimsíonn a gníomhaíochtaí gach gné fhorfheidhmiúcháin den obair a bhíodh á déanamh ag Oifig an Stuírthóra Gnóthaí Tomhaltóirí (ODCA) roimhe seo.

Is ionann an reachtaíocht atá mar bhonn agus mar thaca ag an NCA, an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007, agus an t-athchóiriú is mó ar reachtaíocht tomhaltóirí le 30 bliain anuas agus tugann sé cuid de na dlíthe is láidre agus is nua-aimseartha um chosaint tomhaltóirí ar domhan d'Éirinn.

Tugann an tAcht seo uirlisí cumhachtacha breise forfheidhmiúcháin, lena n-áirítear fógraí toirmisc, gealltanais ó thrádálaithe, fógraí géilliúntais, fíneálacha ar an láthair do chionta a bhaineann le praghasanna a thaispeáint, agus an cumas 'ainmniú agus náiriú' le hainmneacha Trádálaithe nach gcomhlíonann na dlíthe a fhoilsiú. Tugann an tAcht éifeacht, i ndlí na hÉireann, do Threoir an AE um Chleachtais Tráchtála Éagóracha, lena soláthraítear an bonn don NCA le dul i ngleic le raon de chleachtais éagóracha mhíthreoracha tráchtála.

Leanfaidh an NCA ar aghaidh le forfheidhmiú reachtaíocht tomhaltóirí a áireamh mar thosaíocht bhuntábhachtach.